Partners

Illustro samarbetar med flera konsulter och konsultnätverk:

IllustroCoach                                                                                                              
- ett eget verksamhetsområde inom Illustro, som arbetar främst med jobbcoaching. http://www.illustrocoach.se

Devectum Management
- Devectum är framstående inom projektledning och management konsulting. www.devectum.se

Nyföretagarcentrum Härryda
- Illustro har ramavtal med Nyföretagarcentrum Härryda för rådgivning till nyföretagare. www.nyforetagarcentrum.se/harryda

Bondersbyn & Co. Utveckling ek.för.
- Illustro är aktiv partner till Bondersbyn & Co. för utveckling av besöksnäringen i denna glesbygd vid den vackra Kalixälven. www.bondersbyn.se

PJdeveloop
- En konsultpartner med gedigen kompetens och hopkoppling av hälsa, ledarskap och coaching. www.pjdeveloop.se