Om illustro

Vision

Illustro får företag och dess medarbetare att utvecklas till sin fulla potential och bli uthålligt framgångsrika.

Filosofi

Förändringar och resultatförbättringar tar tid – det räcker oftast inte med en kurs eller en snabb utredning med ett överlämnat förslag till åtgärder. Därför deltar vi gärna under en längre tid med vägledning, stöd och coaching till kundföretaget och dess medarbetare.

Värderingar

Illustro kännetecknas av:

  • God etik – visa ärlighet, vara rättvis, hålla löften, vara öppen.
  • Passion – visa engagemang och entusiasm.
  • Kompetens – söka ständigt lärande, förbered.
  • Balans i livet – sträva efter harmoni och glädje.

Medarbetare

Illustro AB personifieras genom Gunnar Häggström, civilingenjör med lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, och med utvecklad kunskap inom ledarskap och affärsutveckling.

Ladda ner Gunnars CV