Framgångsrika företag

Verksamhetsutveckling - Affärsutveckling

Nedanstående kan sammanfatta Illustros syn på vad som kännetecknar framgångsrika företag:

  • Ett framgångsrikt företagande bygger ytterst på att å ena sidan

    Skapa attraktionsvärden hos produkterna som kan generera goda intäkter, dvs kundnyttan (funktionalitet+kvalitet+image) skall upplevas större än uppoffringen (pris+svårtillgänglighet)

    och å andra sidan 

    Hålla kostnaderna för att åstadkomma detta så låga som möjligt.
  • Gemensamt för framgångsrika företag är att de har en kärnideologi som ger färdriktning och riktlinjer samt inspirerar de anställda. Ideologin uttrycks genom vision, grundvärderingar, övergripande (barriärbrytande) mål och kanske genom en berättelse eller levande beskrivning av hur det blir när man är framme.
  • Uthållig framgång grundar sig på ett visionärt och inspirerande ledarskap i förening med ett konsekvent handlande.