Bra ledarskap

Ledarutveckling - Organisationsutveckling

Illustro erbjuder individuella träningsprogram för ledarutveckling och seminarier för ledar- och teamutveckling.

Bra ledarskap är grunden för att uppnå en bra verksamhetsutveckling. Illustro ser därför ofta att ett program för ledarutveckling är starten.

Ledarskap handlar ytterst om att ta vara på den fulla potentialen hos mig själv, hos teamet eller i en affär. Målet för ledarskap skulle kunna uttryckas som att:

  • Bli framgångsrik – där framgång skall ses som att fortlöpande förverkliga egna på förhand fastställda mål, och samtidigt.
  • Må bra – balansen i livet är viktig och kräver reflexion och besinning.

Detta gäller såväl för mitt personliga ledarskap som för mitt formella ledarskap på företaget.

Huvudpunkterna för bra ledarskap kan sammanfattas med denna bild: